Brf

Vem står för underhållet i en bostadsrätt? Bostadsrättsinnehavaren.
Vem står för underhållningen i en bostadsrätt? Grannens stereo.

Samskriv inte

Tio saker som är något helt annat om man INTE sär skriver. OBS! Leve sär skrivningen (ibland) :)

en samarbetssvårighet
två puckliga dromedarer
tre manstält
fyra dörrars försäljare
fem böcker
sex leksaker
sju glasvagnar
åtta hundrameterslopp
nio våningshus
tio campare


Sär skrivnings jakt

Två eller flera lag, med en eller flera lagmedlemmar i varje lag, tävlar mot varandra. Varje lag ska ha med sig en mobilkamera eller annan digitalkamera (gärna med makrofunktion). Spelplatsen är företrädesvis någon urban miljö, med gott om sådant som butiker, skyltar, anslag och affischer. Tävlingsuppgiften är helt enkelt att hitta det sär skrivna på dessa platser (förpackningar, skyltar, anslag, affischer och annat skrivet eller tryckt) samt att naturligtvis dokumentera dessa sär skrivningar med kameran. På given startsignal kastar sig lagen ut (eller in) i den urbana miljön. Antingen utförs tävlingen på tid eller först till ett visst antal poäng. En poäng per fynd erhålles när man återsamlas på i förväg bestämd plats! Det kan kanske också behövas en väldig enväldig domare, för vilken fynden uppvisas på displayen för bedömning. Lycka till!

(Förslag på tilläggsregel: Anslag eller skylt större än en kvadratmeter ger 2 poäng. Sär skriven skylt vid skola ger 10 poäng!)

RSS 2.0